Etiske retningslinjer

Statnetts virksomhet skal vise at gode resultater kan oppnås uten at det går utover vår etiske standard som er reflektert i våre etiske retningslinjer.

De etiske retningslinjene dekker områder som er viktige for å sikre god forretningsetikk i alle aspekter av selskapets aktiviteter. De inneholder konkrete og praktiske regler, og setter standarder for hvordan de enkelte ansatte skal agere.

 

Unnlatelse av å overholde etiske retningslinjer kan resultere i sanksjoner avhengig av bruddets art og omfang. Etiske retningslinjer gjelder for styremedlemmer, ledere, ansatte, innleid personell og andre som handler på vegne av Statnett

 

Statnett legger stor vekt på at våre leverandører og samarbeidspartnere tilfredsstiller etiske retningslinjer for leverandører. Forpliktelse til å etterleve disse etiske kravene avtalefestes i kontraktene vi inngår med våre leverandører.

 

Sånn gjør vi det i Statnett - etiske retningslinjer.pdf

Etiske retningslinjer for leverandører.pdf

Publisert - Sist oppdatert