E-faktura

Ved å velge elektronisk faktura nå, styrker dere vårt samarbeid og bidrar til redusert administrasjon og mindre papirbruk. I forbindelse med fremtidige avtaler, vil e-faktura være standard løsning.

Statnett har innført e-faktura og oppfordrer alle leverandører om å ta dette i bruk (med e- faktura menes XML-fil, ikke vedlegg som pdf). 

 

For leverandører som ikke har en egen løsning for å sende e-faktura, har Statnett investert i en egen webportal slik at leverandørene kostnadsfritt kan lage og sende e-faktura. Denne finnes her

 

 

Andre måter å sende e-fakturaer på:

 

  • Direkte via Pagero: Legg til Statnett som mottaker i kunderegisteret i Pagero Online.

 

  • Via annen meldingssentral og samtrafikk: Kontakt egen meldingssentral for å bestille routing til Pagero og Statnett.

 

  • Via Aksesspunkt/PEPPOL: Legg til Statnett som mottaker i eget økonomisystem og/eller aksesspunkt. PEPPOL-ID 9908: 962986633.

 

 

Kontaktperson for spørsmål  vedrørende  e-fakturaer:  

Anita Hansen, tlf: +47 23 90 43 95, e-post: anita.hansen@statnett.no

Publisert - Sist oppdatert