Konsesjon til anlegg i Rogaland og Vest-Agder

NVE ga 18. desember Statnett konsesjon til oppgradering av kraftledningene på strekningene Ertsmyra-Lyse og Ertsmyra-Solhom. Statnett fikk også konsesjon til å bygge Lyse transformatorstasjon og til å utvide koblingsanlegget i Tjørhom.

Anleggene ligger i kommunene Sirdal og Kvinesdal i Vest-Agder og Forsand i Rogaland.

 

Anleggene er en del av Statnetts oppgradering av sentralnettet mellom Kristiansand og Sauda, også kjent som Vestre korridor. NVE mener oppgraderingen blant annet vil føre til bedret forsyningssikkerhet, legge til rette for ny fornybar energiproduksjon og redusere tapene i nettet.

 

Her kan du lese mer om konsesjonene fra NVE: 

Ertsmyra-Lyse

Ertsmyra-Solhom 

Pressemelding fra NVE

Publisert - Sist oppdatert