Kontrakt med Dalekovod

Statnett signerte 3. juni en viktig kontrakt med det kroatiske entreprenørselskapet Dalekovod for ledningsforbindelsen mellom Sirdal og Kvinesdal.

Signering DalekovodKontrakten med Dalekovod omfatter bygging av en ny 46 km ledning fra Ertsmyra transformatorstasjon i Sirdal til en ny transformatorstasjon i Kvinesdal, og en 54 km ledning fra Ertsmyra til nye Vollesfjord muffestasjon – samt omlegging av en rekke av dagens ledninger fra transformatorstasjonen i Feda til en ny stasjon i Kvinesdal. I tillegg skal 50 km med gamle 300 kilovolt ledninger rives.

 

De nye ledningsforbindelsene er et viktig ledd i Trasekart Ertsmyra - Fedasentralnettet mellom Sauda og Kristiansand – også kalt Vestre korridor, og vil sikre trygg strømforsyning til innbyggere og industri på Sør-Vestlandet for fremtiden. Når ledningsforbindelsen står ferdig vil kapasiteten i ledningsnettet bli bedre og tilrettelegge for tilkobling av fornybar produksjon i enda større grad. I tillegg sikres overføringsmulighetene over den planlagte mellomlandsforbindelsen til Tyskland (NordLink).

 

Oppstart av byggearbeidet er planlagt i begynnelsen av august 2015 med ferdigstillelse i 2018. Kontrakten er på omlag 500 millioner kroner.

email Få nyhetsvarsel om dette prosjektet på epost
Publisert - Sist oppdatert