Bilde av ryggen til en Statnettmontør som ser opp på en høyspentmast
Skogfoss - Varangerbotn
Ny 132 kV-ledning

Skogfoss - Varangerbotn

132 kV-kraftledning mellom Skogfoss og Varangerbotn ble igangsatt for å forbedre forsyningssikkerheten i Øst-Finnmark.

Kraftledningen legger også til rette for økt forbruk og produksjon i området.

Den nye ledningen bidrar til å sikre både forsyningssikkerheten og kapasiteten, samt at den også legger til rette for nye muligheter for kraftutveksling med Russland.

 

Publisert - Sist oppdatert
Utredning

Alle prosjekter starter med planleggingsfasen. I en slik fase er følgende viktig:

  • Identifisering av behov
  • Konseptvalgutredninger 
  • Ekstern kvalitetssikring 

Statnett har ansvaret for å planlegge og søke om å gjennomføre de prosjektene vi mener er samfunnsmessige rasjonelle.

Planlegging

En alminnelig konsesjonsprosess starter med en melding fra Statnett til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som sendes ut på en offentlig høringsrunde. I neste omgang sender Statnett inn en konsesjonssøknad til NVE, som etter offentlige høringsrunder sender sin innstilling til Olje- og energidepartmentet (OED). Eventuelle klager fra berørte parter vurderes av NVE og oversendes til OED som avgjør klagesaken. Endelig vedtak skjer ved Kongen i statsråd.

Utbygging

Prosjektet er nå ferdigstilt og idriftsatt. 

Område
Kartillustrasjon  på prosjketområdet for Skogfoss-Varangerbotn