Ofte stilte spørsmål

Her finner du svarene på de vanligste spørsmålene knyttet til prosjektet:

Hva er fremdriftsplanen?

Statnett meldte prosjektet i 2010 og NVE fastsatte utredningsprogrammet i april 2011. Før man konsesjonssøker ledningen vil man gå veien om en Konseptvalgutredning for å plassere ledningen inn i et større bilde og samtidig sikre at tiltaket kommer tidsriktig ift forventet forbruk og andre tiltak som vil være påkrevd i regionen. KVU skal ferdigstilles høsten 2015.

Hvor mye vil prosjektet koste?

Prosjektet er beregnet å koste mellom 2 - 4 mrd.

Hvilke kommuner vil bli berørt?

Planene vil berøre kommunene Kvalsund, Porsanger, Lebesby, Tana og Nesseby.

Hvor lang er ledningen?

Ledningen vil bli ca. 215 km lang