Statnetts utbyggingsprosjekt Vestre korridor får klarsignal for siste etappe

Statnetts styre har besluttet at utbyggingen av den nye kraftledningen mellom Sauda og Lysebotn kan starte opp, og med det vil siste del av prosjektet Vestre korridor være klar for byggestart. Samtidig er prosjektets kostnadsramme redusert med 1,3 milliarder kroner, noe som kommer på toppen av kostnadsreduksjoner i flere av Statnetts prosjekter.

- Dette er en viktig beslutning for regionen, klima og en sikker og effektiv strømforsyning tilpasset samfunnets behov i fremtiden, sier konserndirektør i Statnett Elisabeth V. Vardheim.

 

Oppstart av byggingen av ny 420kV-kraftledning mellom Sauda og Lysebotn i Rogaland er forventet i løpet av våren 2018. I tillegg til å bygge ny kraftledning skal Statnett bygge nye 420kV-anlegg i Sauda, Hylen og på Tjørhom.

 

Statnett vil frem mot jul tildele hovedkontraktene på bygging av den nye kraftledningen fra Sauda til Lysebotn og nye stasjonsanlegg i Sauda og Tjørhom.  Utbyggingen av stasjonen i Hylen utløses av en opsjon på tidligere inngått kontrakt.

 

- De fleste kontrakter er nå inngått. Prosjektet har ferdigstilt arbeidet med å gjøre klar 270 km eldre såkalt duplexledning til et høyere spenningsnivå, og seks av åtte grunnarbeidskontrakter er fullført. Kontraktene i de to første stasjon- og ledningsprosjektene er under gjennomføring. Når vi inngår kontraktene på de siste stasjon- og ledningsprosjektene vil mer enn 90% av kontraktene i Vestre korridor være inngått. Med dette har vi fått et tydelig bilde på kostnadene i Vestre korridor, og vi kan redusere den totale kostnadsrammen med 1,3 milliarder kroner, sier Elisabeth V. Vardheim.

 

I løpet av denne høsten har Statnett besluttet å redusere kostnadsrammen for noen av de største pågående prosjektene med i underkant av tre milliarder.  Reduksjonen er et resultat av målrettet forbedringsarbeid over flere år innenfor prosjektgjennomføring, markedsutvikling, kostnadsestimering og risikostyring. Om lag 80% av prosjektene i porteføljen, leveres innenfor besluttet kostnadsramme.

 

-  Statnett er inne i en periode med historisk høyt investeringsnivå, og det er høye forventninger til at selskapet skal bli mer effektive, smartere og viktigst - sikrere. Mange entreprenører vil være i sving samtidig og sikkerheten til alle på våre anlegg vil ha første prioritet, avslutter Elisabeth V. Vardheim.

 

 

Fakta:

  • Ca 90 km ny kraftledning vil bli bygget mellom Sauda og Lysebotn, planlagt ferdigstilt i 2021

  • Nesten halvparten av den gamle ledningen mellom Sauda og Lysebotn vil bli revet

  • Utvidelse av eksisterende Sauda transformatorstasjon, planlegges ferdigstilt ila 2020

  • Bygge nye stasjoner i Hylen og Tjørhom, planlegges ferdigstilt i henholdsvis 2019 og 2021

  • Kostnadsramme Vestre korridor: 6,6 - 6,8 milliarder kroner
email Få nyhetsvarsel om dette prosjektet på epost
Publisert - Sist oppdatert