Ofte stilte spørsmål

Her finner du svarene på de vanligste spørsmålene knyttet til prosjektet:

Hvorfor bygger vi?

Dagens transformatorstasjon er bygget som et midlertidig anlegg med klare mangler sammenlignet med en fullt bestykket stasjon. Mangler medfører at stasjonen er utsatt for utfall, og det går ut over forsyningssikkerheten mellom Nord-Norge og Midt-Norge. Det er derfor søkt om konsesjon til å bygge ny, fullverdig stasjon. Eksisterende stasjon søkes revet og området tilbakeført til naturen.

Når vil arbeidet være ferdig?

Beregnet byggetid er estimert til 2 - 3 år.

Hva koster den nye stasjonen?

Investeringskostnaden er estimert til 400 - 500 MNOK. Den har økt som følge av behov for å rassikre deler av adkomstveien inn til stasjon.