Ofte stilte spørsmål

Her finner du svarene på de vanligste spørsmålene knyttet til prosjektet.

Hvorfor er det behov for ledningen Ofoten Balsfjord?

Statnett har søkt konsesjon for 420 kV-ledningen for å bedre forsyningssikkerheten i Nord-Norge, legge til rette for industrivekst og økt verdiskaping, samt produksjon av ny fornybar energi.

 

Ledningen skal eliminere en flaskehals i sentralnettet mellom Nordland og Troms, og er helt nødvendig for å sikre en god strømforsyning nord for Ofoten. Allerede i dag er det perioder der ledningsnettet drives med redusert sikkerhet.  Denne forsterkningen er også nødvendig i forbindelse med en forventet forbruksøkning og planer om større industriell aktivitet i Nord-Norge. Ledningen mellom Ofoten og Balsfjord er en forutsetning for at ledningen Balsfjord- Hammerfest skal fungere optimalt.

Hvor mye vil ledningen koste?

Ny ledning og utvidelse av fire stasjoner fra Ofoten til Balsfjord er kostnadsberegnet til 3,0 - 3,7 milliarder kroner. 

Hvor lang blir ledningen?

Ca. 150 km

Hvilke kommuner blir berørt av ledningen?

Berørte kommuner er  7 i antall: Narvik, Gratangen, Lavangen, Salangen, Bardu, Målselv og Balsfjord.

Hvem skal betale for ledningen?

Det som inngår i sentralnettet vil hovedsakelig inngå i Statnetts inntektsramme og dermed betales av alle brukerne av nettet. For Ofoten-Balsfjord vil dette være tilfellet.

 

Dersom det skal bygges ledning fra sentralnettet og direkte til en forbruker eller kraftprodusent, kan ledningen bli betalt i form av anleggsbidrag fra den som utløser ledningsbehovet.

Når skal ledningen være ferdig?

Forventet byggetid er 3-4 år.

Lokale tjenester?

Det er opprettet to hjemmesider hvor du kan finne lokale underleverandører og lokale tjenester:

Kontakt med entreprenørene?

Consorzio Italia 2000:
Entreprenør Kvandal - Bardufoss samt master og linestrekk på strekningen Bardufoss - Balsfjord

 

Rebaioli:
Entreprenør Ofoten - Kvandal 

  • Rebaioli har ferdigstilt strekningen.

 

Nettpartner (tidliger Istad Energimontasje):

Fundamenter Bardufoss – Balsfjord

  • Nettpartner har ferdigstilt arbeidet.