Ofte stilte spørsmål

Her finner du svarene på de vanligste spørsmålene knyttet til prosjektet.

Hvorfor er det behov for ledningen Ofoten Balsfjord?

Statnett har søkt konsesjon for 420 kV-ledningen for å bedre forsyningssikkerheten i Nord-Norge, legge til rette for industrivekst og økt verdiskaping, samt produksjon av ny fornybar energi.

 

Ledningen skal eliminere en flaskehals i sentralnettet mellom Nordland og Troms, og er helt nødvendig for å sikre en god strømforsyning nord for Ofoten. Allerede i dag er det perioder der ledningsnettet drives med redusert sikkerhet.  Denne forsterkningen er også nødvendig i forbindelse med en forventet forbruksøkning og planer om større industriell aktivitet i Nord-Norge. Ledningen mellom Ofoten og Balsfjord er en forutsetning for at ledningen Balsfjord- Hammerfest skal fungere optimalt.

Hvor mye vil ledningen koste?

Ny ledning og utvidelse av fire stasjoner fra Ofoten til Balsfjord er kostnadsberegnet til 2980 - 3020 millioner kroner. 

Hvor lang blir ledningen?

Ca. 150 km

Hvilke kommuner blir berørt av ledningen?

Berørte kommuner er  7 i antall: Narvik, Gratangen, Lavangen, Salangen, Bardu, Målselv og Balsfjord.

Hvem skal betale for ledningen?

Det som inngår i sentralnettet vil hovedsakelig inngå i Statnetts inntektsramme og dermed betales av alle brukerne av nettet. For Ofoten-Balsfjord vil dette være tilfellet.

 

Dersom det skal bygges ledning fra sentralnettet og direkte til en forbruker eller kraftprodusent, kan ledningen bli betalt i form av anleggsbidrag fra den som utløser ledningsbehovet.

Når skal ledningen være ferdig?

Forventet byggetid var 3-4 år fra oppstart mai 2014, og høsten 2017 var kraftledningen ferdig og kunne idriftsettes. Noe riving og arbeid ved stasjonene ble utført våren 2018, men nå er alt ferdigstilt.

Lokale tjenester?

Det er opprettet to hjemmesider hvor du kan finne lokale underleverandører og lokale tjenester:

Kontakt med entreprenørene?

Consorzio Italia 2000:
Entreprenør Kvandal - Bardufoss samt master og linestrekk på strekningen Bardufoss - Balsfjord

 

Rebaioli:
Entreprenør Ofoten - Kvandal 

  • Rebaioli har ferdigstilt strekningen.

 

Nettpartner (tidliger Istad Energimontasje):

Fundamenter Bardufoss – Balsfjord

  • Nettpartner har ferdigstilt arbeidet.