Nærbilde av kabelbåt
Nytt kabelanlegg ytre Oslofjord
13 km 420 kV-sjøkabel

Nytt kabelanlegg ytre Oslofjord

Kabelanlegget Teigen - Bastøya - Evje ble satt i drift i 1981 med i alt seks olje -og papirisolerte kabler. Traseen er todelt med skjøt på Bastøya. Det har vært nærmest sammenhengende feilfri drift i 27 år inntil våren 2008, da fire av kablene fikk feil.

Hele kabelanlegget ble idriftsatt igjen i oktober 2009 etter omfattede reparasjonsarbeider. Anleggets tilstand var likevel slik at det måtte skiftes ut.

Publisert - Sist oppdatert
Utredning

Dette prosjektets planfase ble avsluttet med konsesjonssøknad desember 2009.

Planlegging

For dette prosjektet er konsesjonsfasen avsluttet, og endelig konsesjon ble gitt i september 2010.

Utbygging

Prosjektet er ferdigstilt.

Område
Illustrasjon over prosjektområdet til ytre Oslofjord