Nettutviklingsplanen beskriver våre langsiktige planer for ledningsnettet

Annethvert år legger Statnett frem sin Nettutviklingsplan. Planen beskriver hvilke behov vi ser for oss for utbygging av overføringsanlegg for strøm i et tyveårsperspektiv.

Behovene for transformatorstasjoner, ledninger og kabler blir påvirket av hvordan forbruk og produksjon av strøm utvikler seg. I tillegg til at vi har en del anlegg som snart når "pensjonsalder" og dermed må erstattes eller oppgraderes.

 

Nettutviklingsplanen omhandler behov og planer i sentralnettet, og er den offentlige versjonen av kraftsystemutredningen for sentralnettet.

 

Både forbrukstrender og produksjonsplaner kan endre seg over tid. Dette påvirkes for eksempel av teknologisk utvikling, konjunkturer og politiske føringer. Dermed kan også løsningene endre seg over tid, og prosjekter kan bli mer eller mindre aktuelle. Derfor er ikke Nettutviklingsplanen en oversikt over vedtatte planer, men over planene slik de ser ut gitt den informasjonen vi til enhver tid har. I de årene vi ikke utgir Nettutviklingsplanen, offentliggjør vi en oppdatert investeringsplan for å informere om endringene som har skjedd det siste år.  Prosjekter kan både komme inn og gå ut av planen, men hovedsakelig består endringene av justeringer i tidsplan eller kostnader.

 

I analysearbeidet og vurderingene av behov framover har Statnett en rekke møter med ulike aktører, slik at planene bygger på et bredt tilfang av informasjon.

 

Last ned Nettutviklingsplanen for 2011 (pdf) og oppdatert investeringsplan for 2012.

 

Nettutviklingsplanen for 2013 vil legges frem i oktober 2013.

Publisert - Sist oppdatert