Nettutviklingsplan 2017

Statnetts nettutviklingsplan beskriver utviklingstrekk ved kraftsystemet, pågående utbyggingsprosjekter og planlagte tiltak.

Nettutviklingsplan (NUP) 2017 gir et oppdatert bilde av pågående utbyggingsprosjekter og planlagte tiltak. I tillegg skisseres utviklingstrekk og muligheter for videre utvikling av nettet helt fram mot 2035-40. Sammen med Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2017-2021 gir NUP en beskrivelse av hvordan Statnett vil løse samfunnsoppdraget sitt i årene som kommer.


Statnett ønsker gjennom disse planene å gi alle interesserte en mulighet til å sette seg inn i helheten av våre tiltak, og å legge til rette for bred involvering.

 

Her finner du høringsversjonen av NUP 2017 for gjennomlesing og nedlasting

Her finner du vedlegg til høringsversjonen av NUP 2017: Samfunnsøkonomiske vurderinger

 

Våren 2017 inviterte Statnett aktører og interesserte til å komme med innspill til nettutviklingsplanen. Alle innspillene finner du i listen under. Endelig nettutviklingsplan vil bli presentert 1. oktober. 

Publisert - Sist oppdatert