Smestad og Sogn transformatorstasjoner og Smestad-Sogn

Gå til RSS-strøm

Anskaffelser

Planlagte og aktive forespørsler

Forespørselsdato Tittel Kategori Tilbudsfrist
09/2016 Forberedende arbeid for nytt kabelanlegg Smestad-Sogn
10/2016 Tunnel, grunn og betong for nytt kabelanlegg Smestad-Sogn
10/2016 420 kV Underground Cable System for Smestad-Sogn
10/2016 Design and build contract for Smestad substation
10/2016 Design and build contract for 132 kV GIS container solution for Hamang substation
10/2016 Grunn, betong og elektroarbeid (høyspentstativer, kabelomlegging mm.) ved Hamang transformatorstasjon
01/2017 420 kV Underground Cable System for Smestad substation

Inngåtte kontrakter

Tittel Leverandør Kontraktsdato
Publisert - Sist oppdatert