Nettforsterkning Rogaland

Statnett planlegger en ny sentralnettlinje inn til Rogaland. Bakgrunnen for prosjektet er et økende strømforbruk og en svak forsyningssikkerhet.

Strømforbruket øker stadig

Rogaland har den høyeste befolkningsveksten i Norge. På 30 år har folketallet i Rogaland økt fra rundt 220 000 til rundt 330 000. Ifølge Statistisk Sentralbyrå vil befolkningen vokse fra 330 000 innbyggere i dag, til opp mot 430 000 innbyggere innen 2025.

 

Den ledige kapasiteten som tidligere fantes i nettet er langt på vei utnyttet. Siden 1970 har belastningen i strømnettet økt med ca. 70 % uten at kapasiteten er økt tilsvarende.

 

Forsyningssikkerheten må bedres

7. jan. 2010 nådde maksimalforbruket i Rogaland sin foreløpige rekord 1.243 MW. Hvis én av kraftlinjene i Rogaland svikter klarer man ikke å levere mer enn 1.000 MW til regionen. Dersom det skulle oppstå feil er det dermed ikke tilstrekkelig reservekapasitet til å opprettholde den nødvendige strømforsyningen.

 

For å sikre nok strøm til Rogaland må vi bygge en ny sentralnettlinje. En ny strømlinje vil gi en sikker strømforsyning og sørger i tillegg for at vi har nok strøm til at regionen vår kan vokse i mange år framover.

Dagens sentralnettlinjer kommer inn i regionen fra sør. For å være mindre sårbare er det ønskelig å få den nye linjen inn fra en annen retning.

 

Forutsetningen er å finne en løsning som forsterker strømforsyningen til de tre sentralnettstasjonene Stokkeland, Bærheim og Stølaheia. Det er viktig at det er to uavhengige forsyninger til hver av de tre stasjonene slik at man sikrer strømforsyningen i henhold til nasjonale krav.

 

Hvis du har spørsmål til prosjektet kan du se på vår oversikt med ofte stilte spørsmål.