Kontrakter tildelt for NordLink-prosjektet

Kontrakter for produksjon og installasjon av høyspent likestrømskabel (HVDC) for NordLink-prosjektet er blitt tildelt Nexans Norway AS og ABB AB og kontrakt for strømretteranlegg er tildelt ABB AB. NordLink vil være den første direkte forbindelsen mellom det tyske og norske kraftmarkedet.

(Pressemelding 12.02.2015) Den 10. februar 2015 foretok Statnett, TenneT og KfW endelig investeringsbeslutning for NordLink-prosjektet, den første mellomlandsforbindelsen mellom Tyskland og Norge. Anbudsprosessen for prosjektet er nå blitt ferdigstilt og entreprenører som deltok i prosessen er blitt informert om utfallet. Det er en 10 dager klagefrist.

Nexans  Norway AS er tildelt kontrakten for HVDC-kabelen i norsk sektor og dansk sektor.

ABB AB er tildelt kontrakten for HVDC-kabelen i tysk sektor.

ABB AB er tildelt kontrakten for strømretteranlegg  i Tyskland og Norge.

Hovedkontrakten for forsikring er tildelt Codan.

Forbindelsen består av 516 km sjøkabel, samt en 55 km likestrøms landkabel som vil bli installert i Tyskland.

- Vi ser frem til å starte byggeperioden sammen med entreprenørene som er valgt. Etter en grundig anbudsprosess, er vi nå overbevist om at vi har fått de beste entreprenørene til NordLink-prosjektet, sier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett.

NordLink skal etter planen være ferdigstilt og settes i prøvedrift i 4. kvartal 2019, og etter prøveperioden vil kabelen settes i kommersiell drift i løpet av 2020. Prosjektet har en forventet investeringskostnad på 1,5 – 2 mrd. EUR.

NordLink-prosjektet vil realiseres av Statnett SF og DC Nordseekabel GmbH & Co. KG, hver med 50% eierandel. TenneT TSO og den tyske investeringsbanken KfW har begge andeler på 50% i DC Nordseekabel. DC Nordseekabel er ansvarlig for byggingen av den tyske delen av prosjektet, herunder tillatelser.

Likestrømsforbindelsen vil ha en kapasitet på 1.400 megawatt (MW), og vil bli installert mellom Tonstad i Sirdal og Wilster i Schleswig-Holstein.

 

Om Statnett
Statnett har ansvar for utbygging og drift i det norske sentralnettet. Statnett bygger og driver også kabler mellom Norge og flere andre europeiske land. I Statnett har mer enn 1100 ansatte, ansvaret for 11.000 kilometer med høyspentlinjer og hadde en omsetning på 4,5 milliarder kroner i 2013. 

Om TenneT
TenneT er Europas første systemoperatør for strømnettet som dekker mer enn ett land. Med ca. 21 000 km høyspentledninger og 41 millioner sluttbrukere i Nederland og Tyskland, er TenneT en av de fem største nettoperatørene i Europa. TenneT fokuserer på å bygge ut energimarkedet i Nordvest-Europa og integrere fornybar energi. Taking power further.

Om KfW
KfW er en av verdens ledende investeringsbanker. Med mange års erfaring arbeider KfW for å bedre økonomiske, sosiale og miljømessige levekår i hele verden på vegne av Tyskland og landets delstater. I den forbindelse skaffet banken midler på i alt 74,1 milliarder euro bare i 2014. Av dette gikk 36 % til tiltak for å beskytte miljøet og bekjempe klimaendringer. I Tyskland er KfW-gruppen representert i Frankfurt, Berlin, Bonn og Köln. Den har et nettverk med 80 kontorer ellers i verden.

 

Mediekontakter

Statnett

Christer Gilje

Kommunikasjonssjef

Mobil: +4795237128

christer.gilje@statnett.no

www.statnett.no

 

KfW IPEX-Bank GmbH

Thomas Krick

Communication

Direktetlf.: +49 69 7431 8454

thomas.krick@kfw.de

www.kfw-ipex-bank.de

 

TenneT

Mathias Fischer

Corporate Communications

Direktetlf.: +49 5132 89 2038

Mobil: +49 151 27657832

mathias.fischer@tennet.eu

www.tennet.eu

email Få nyhetsvarsel om dette prosjektet på epost
Publisert - Sist oppdatert