Kabelkontrakt signert med Nexans

En avtale med leverandøren Nexans Norway for leveranse av mer enn 700 kilometer sjøkabel ble underskrevet i dag. Kabelleveransen skal brukes i den planlagte mellomlandsforbindelsen mellom Norge og Tyskland.

(Pressemelding, Oslo 24. mars 2015) Nexans Norway er med dette en av hovedleverandørene til NordLink, mellomlandsforbindelsen som skal etableres mellom Norge og Tyskland. Avtale ble i dag signert av Nexans Norway og partnerne i prosjektet, Statnett, TenneT og den tyske investeringsbanken KfW.

 

- Dette er en av de største kontraktene vi har inngått i Statnett, og et av de største og viktigste prosjektene vi skal gjennomføre i årene som kommer. Vi ser frem til å samarbeide med Nexans Norway, som vi har jobbet sammen med over mange år i lignende prosjekter, sier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett.

 

Nexans skal produsere og installere likestrømskabel for den delen av forbindelsen som ligger i norsk og dansk sektor. Dette er en trasé på 362 kilometer med to parallelle kabler, og innebærer en leveranse på 724 kilometer høyspent likestrømskabel (HVDC-kabel) fra Nexans fabrikk i Halden.


ABB skal produsere og installere tilsvarende kabel for tysk sektor og strømretteranlegg i Norge og Tyskland.

NordLink-prosjektet eies av norske Statnett og tyske DC Nordseekabel GmbH & Co. KG, som begge har en andel på 50 %. TenneT og den tyske banken KfW eier DC Nordseekabel.


Mellomlandsforbindelsen vil ha en kapasitet på 1 400 MW og vil gå mellom Tonstad i Norge og Wilster i Schleswig-Holstein i Tyskland. Kabelen skal være ferdigstilt i 2019, med kommersiell drift i 2020. Total investeringskostnad for prosjektet vil være på 1,5 - 2 milliarder euro. Mellomlandsforbindelsen bidrar til gode klimaløsninger ved å være en viktig tilrettelegger for produksjon og bruk av fornybar energi på begge sider, samtidig som den styrker forsyningssikkerheten og bidrar til verdiskaping.

 

Kontaktinfo
Christer Gilje
Kommunikasjonssjef
Mobil: +47 95237128
E-post: christer.gilje@statnett.no

email Få nyhetsvarsel om dette prosjektet på epost
Publisert - Sist oppdatert