Ofte stilte spørsmål

Her finner du svarene på de vanligste spørsmålene knyttet til prosjektet:

Hvorfor bygger vi?

Eksisterende koblingsanlegg i Mestervik i Troms ble bygget i 1977 og nærmer seg normal teknisk levetid. Dermed er det nå behov for å bytte ut eksisterende anlegg med nye. Samtidig er det nødvendig å ha det nye anlegget på plass i forkant av byggingen av de planlagte ledningene mellom Ofoten og Hammerfest, for å sikre strømforsyningen til regionen i byggeperiodene.

Når vil arbeidet være ferdig?

Statnett planlegger å sette den nye stasjonen i drift innen utgangen av 2013.Rehabilitering av eksisterende kontrollbygg vil ferdigstilles innen utgangen av 2014.

Hva koster den nye stasjonen?

Stasjonen er kostnadsberegnet til 130-160 MNOK.