Flyfoto av Mestervik transformatorstasjon
Mestervik stasjon
Nytt 132 kV apparatanlegg

Mestervik stasjon

Eksisterende koblingsanlegg i Mestervik i Balsfjord kommune i Troms ble bygget i 1977 og nærmer seg normal teknisk levetid. Dermed er det nå behov for å bytte ut eksisterende anlegg med nye.

Samtidig er det nødvendig å ha det nye anlegget på plass i forkant av byggingen av de planlagte ledningene mellom Ofoten og Hammerfest, for å sikre strømforsyningen til regionen i byggeperiodene.

Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) gav 10. mai 2012 Statnett konsesjon for ombygging og utvidelse av Mestervik stasjon.

Publisert - Sist oppdatert
Utredning

For transformatorstasjoner går en rett til konsesjonssøknad.

Planlegging

For transformatorstasjoner går en rett til konsesjonssøknad.

Utbygging

Prosjektet er nå igangsatt og arbeider kan omfatte skogrydding, bygging/utbedring av vei inn til området, rigging og montasje av transformatorer, koblingsanlegg, kontrollanlegg og stasjon. Eventuell omlegging av ledning til nytt anlegg samt sanering av eksisterende stasjon tilhører denne fasen. 

Område
Illustrasjon av prosjektområde for Mestervik stasjon, Nord-Norge