Konsesjon til oppgraderingen av Lyse-Duge

NVE har gitt Statnett tillatelse til å rive den gamle og bygge en ny høyspentlinje mellom Lyse og Duge på Sør-Vestlandet.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Statnett SF konsesjon og ekspropriasjonstillatelse for å bygge og drive en 420 kV kraftledning mellom Lyse transformatorstasjon og Duge koblingsanlegg i Forsand kommune i Rogaland. 

 

Oppgraderingen av nettforbindelsen mellom Lyse og Duge innebærer å bygge en ny ledning delvis parallelt med eksisterende, for deretter å rive den gamle. Det betyr at området ikke vil skille seg vesentlig ut fra i dag når anlegget er satt i drift.

 

Lyse – Duge er en del av et større oppgraderingsprosjekt, kalt Vestre korridor. Prosjektet omfatter kraftledningene mellom Kristiansand og Sauda/Saurdal. Nybyggingen av Lyse og Duge er nødvendig for å utløse nyttevirkninger for resten av oppgraderingene av nettet på Sør-Vestlandet.

 

Statnett vil nå utarbeide en Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) som skal godkjennes av NVE før anleggsarbeidet kan starte. MTA-planen skal beskrive hvordan anleggsaktiviteten skal foregå og hvordan miljø og omgivelser skal henyntas. 

 

Du kan lese både konsesjonssøknad og tillatelse på denne siden

email Få nyhetsvarsel om dette prosjektet på epost
Publisert - Sist oppdatert