Energi Norge


Trond Svartsund | ts@energinorge.no | 01.06.2015

Se vedlagt høringsuttalelse.
Innspillet gjelder:
  • Kapittel 2: Strategi og samlet investeringsnivå for Statnetts prosjektportefølje
  • Kapittel 4: Utviklingstrekk og overføringsbehov mot 2035
  • Kapittel 5.1 Region Nord
  • Kapittel 5.6 Mellomlandsforbindelser