Ofte stilte spørsmål

Her finner du svarene på de vanligste spørsmålene knyttet til prosjektet:

Hvorfor må kabelanleggene fornyes?

Oslofjordkablene må fornyes for å kunne sikre trygg strømforsyning til 2,5 millioner mennesker på Østlandet i fremtiden.

Dagens kabelforbindelser er fra 1958 og 1975 og har nådd teknisk levealder. For å sikre fortsatt stabil strømleveranse til folk må disse forbindelsene fornyes. 

Hvor lang blir sjøkabelforbindelsene?

Solberg- Brenntangen blir ca 2,7 km, mens Filtvet-Brenntangen blir ca 1,8 km.

Når skal kabelanlegget stå ferdig?

Første kabelanlegg mellom Brenntangen og Solberg ble ferdigstilt og satt i drift høsten 2017. Siste sjøkabelanlegg mellom Brenntangen og Filtvet skal ferdisgstilles og settes i drift i løpet av 2018.

Hvor mye koster fornyelsen av kabelforbindelsene?

Kostnadsrammen for fornyelsen av Indre Oslofjord er estimert til 1,05 - 1,25 mrd.

Hvorfor er det fire måneders utkoblingstid ?

Å bytte ut de gamle sjøkablene og anleggene på land med nye sjøkabler er en kompleks og sammensatt operasjon.  Arbeidsoperasjonene er avhengig av en viss rekkefølge, helt fra fjerning av de gamle kablene til nytt komplett anlegg er igangsatt. Dette betyr at en deloppgave eller arbeidsoperasjon må være ferdig før neste steg kan iverksettes. Det er iverksatt tiltak for å redusere utkoblingstiden. Eksempler på dette er forberedende tiltak før selve utkoblingen hvor installasjonene på land er ferdig bygget og klargjort for sjøkabelinstallasjon, 24 timers operasjoner under kabellegging, arbeidslag på begge sider av fjorden i parallell og ingen stopp i arbeidene i ferietiden. Arbeidene vil pågå uten avbrudd gjennom hele sommeren. Videre er det vurdert å benytte to kabelfartøy, og på grunn av rekkefølgen i arbeidsoperasjoner vil ikke dette kutte ned på utkoblingstiden.

 

Hva betyr fire måneders utkoblingstid for strømbrukerne – vil de være uten strøm?

Nei, dette vil forbrukerne ikke merke.Vi benytter da strømmen fra andre forbindelser, slik at forbrukerne ikke skal merke at en av forbindelsene ligger utkoblet når byggearbeidene pågår.

Er innspill fortsatt mulig?

Nei, innspillsrundene er over, og Olje- og energidepartementet har gitt Statnett endelig konsejon. 

Hva er en muffestasjon?

Muffestasjon er en stasjon hvor sjøkabler og luftledninger kobles sammen, som er beskyttet av et murbygg.