Konsesjon for Fjotland transformatorstasjon

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Statnett konsesjonen å bygge Fjotland transformatorstasjon i Kvinesdal. Stasjonen vil bli lokalisert nær Solhom stasjon og vil erstatte denne.På grunne av klimatiske forhold og arealmessige begrensninger vil Fjotland stasjon bygges som et innendørs gassisolert anlegg.

Fjotland stasjon er en del av Vestre korridor, som er en en omfattende ombygging og oppgradering av sentralnettet mellom Sauda og Kristiansand. -Med dette er nok en viktig brikke i puslespillet med å bygge Vestre korridor på plass, sier prosjektleder Nils Sirnes.

 

Transformatorstasjoen er planlagt å stå ferdig våren 2017.  

email Få nyhetsvarsel om dette prosjektet på epost
Publisert - Sist oppdatert