Ofte stilte spørsmål

Her finner du svarene på de vanligste spørsmålene knyttet til prosjektet:

Vil det bli synlige endringer på ledningen etter ombyggingen?

Ombyggingen består i hovedsak av at antall isolatorskåler økes med 2-3. Endringene vil bli så små at kun et trenet øye vil legge merke til det.

Vil det bli støy og ødeleggelser i anleggsperioden?

Statnett vil utarbeide plan for miljø, transport og anlegg som skal godkjennes av NVE. Statnett legger opp til bruk av helikopter under arbeidet, noe som medfører redusert transport i terreng. Ferdsel i terreng kan sammenlignes med det som gjøres ved ordinært vedlikehold på ledningen.

Vil det bli støy og farlige magnetfelt rundt ledningen?

Økt spenning vil i utgangspunktet gjøre at strøm reduseres og at magnetfeltet samtidig reduseres. Ledningen vil i en periode etter ombyggingen fortsatt drives på 300 kV. I denne periode vil magnetfeltet øke noe som følge av en forventet behov for overføring på ledningen. Ombyggingen i seg selv medfører ikke økt magnetfelt.

 

Etter at spenningen er hevet til 420 kV vil det bli noe høyere støy i form av knitring, spesielt i fuktig vær.