Tilleggssøknad Ertsmyra – Lyse: Ny trasé i Sirdal

Statnett søker Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) om konsesjon for å bygge en 420 kV ledning i et nytt traséalternativ mellom Ertsmyra – Lyse.

Alternativet vil innebære at ledningen går mellom Selandsfjellet og Øykhom i Sirdal kommune.

 

Tilleggssøknaden er nå oversendt NVE som på vanlig måte vil sende søknaden på høring. Det er NVE som er mottaker for eventuelle høringsuttalelser.

 

Last ned tilleggsøknaden her.

 

For spørsmål vedrørende konsesjonssøknad, tilleggssøknad eller konsekvensutredning, ta kontakt med:

 

Prosjektleder Lars Allgot
E-post: lars.allgot@statnett.no
Mobil: 99385560

 

eller

 

Kommunikasjonssjef Henrik Glette
E-post: henrik.glette@statnett.no
Mobil: 93232010

email Få nyhetsvarsel om dette prosjektet på epost
Publisert - Sist oppdatert