Kommersiell drift av SK4 utsatt

Oppstart av kommersiell drift for den nye likestrømskabelen mellom Norge og Danmark, SK4, er utsatt til 29. desember. Årsaken er mindre tekniske feil som ble oppdaget i prøvedrift av kabelen.

Den nye strømkabelen skulle opprinnelig settes i drift 1. desember. Installasjon av kabelen og tilkobling til det norske og danske strømnettet er allerede gjennomført, og siden 1. oktober har kabelen vært i prøvedrift. I forbindelse med denne prøvedriften er det tidligere funnet en montasjefeil ved en av transformatorene i Tjele transformatorstasjon, og nå nylig en mindre tekniske feil i kontrollanlegget, og dette er grunnen til at kommersiell drift er utsatt.


- Det er regulert i kontrakten at vi skal observere en periode med feilfri prøvedrift før vi setter kabelen offisielt i drift og lar markedet få tilgang til den nye kapasiteten. Med de feilene vi har observert i løpet av prøveperioden har vi derfor valgt å utsette oppstart av kommersiell drift, sier prosjektleder Arve Strandem.


SK4 går fra Kristiansand transformatorstasjon i Vennesla til Tjele transformatorstasjon nær Viborg på Jylland, og vil ha en kapasitet på 700 MW. Fra før har tre eksisterende kabler, SK 1-3, kapasitet på 1000 MW, og den nye kabelen vil dermed gi 70% høyere kapasitet for utveksling mellom Norge og Danmark.

 

(Denne saken ble oppdatert den 22.12.2014)

email Få nyhetsvarsel på epost
Publisert - Sist oppdatert