Viktig informasjon: primær- og sekundærreservemarkedene

Tidligere varslede endringer for aktører som deltar i primær- og sekundærreservemarkedene vil gradvis innfases i uke 23 og 24.

Endringer for Primærreservemarkedet

 • RegWeb for "Frekvensstyrte reserver" stenges for innsending av nye bud, og LARMweb overtar denne funksjonalitet, se detaljert overgangsplan nedenfor.
 • Ny løsning fases inn i uke 23, mens noe også må utføres i utgående løsning
 • For leveringsuke 23 for primær døgn og primær helg skal ikke EDI benyttes

 

Se kort versjon av LARMweb brukerdokumentasjon her for å være forberedt på overgang fra RegWeb til LARMweb

 

Endringer for Sekundærreservemarkedet

 • EDI støtte for Sekundærreserver innføres for leveringsuke 25. Løsningen erstatter dagens kommunikasjon basert på e-post, denne e-post rutinen kan ikke lengre brukes, se detaljert overgangsplan nedenfor
 • Systemdata for sekundær må være korrekt så snart som mulig, og vil brukes som grunnlag for reguleringer fra 3.juni
 • Aktør må være klar for å motta EDI senest 6.juni, regneark vil ikke lengre brukes f.o.m. uke 24
 • Husk registrering under arkfanen SEKUNDÆRMARKED på ediel portalen www.ediel.no for å kunne sende/motta meldinger. Registrer så raskt som mulig og senest uke 21.

 

Overgangsplan

Detaljert informasjon om hvordan bud i primær- og sekundærreservemarkedet skal sendes fra aktørene i uke 23 og 24 ved overgang til nytt system LARM DL6.

 

Sendes Uke 23

 • Primær – Uke 23 (Lør til Søn), sendes på RegWeb – Frekvensstyrte Reserver.
 • Primær – Døgn, sendes på RegWeb – Frekvensstyrte Reserver.
 • Primær – Uke 24 (Man til Fre), sendes på LARMweb eller EDI
 • Sekundær – Uke 25 (Man til Søn), markedssett distribueres til aktørene. Innsending av bud tilgjengelig på EDI

 

Sendes Uke 24

 • Primær – Uke 24 (Lør til Søn), sendes på LARMweb eller EDI
 • Primær – Døgn, sendes på LARMweb eller EDI

 

Ved spørsmål, ta kontakt med LARM@statnett.no

 

Publisert - Sist oppdatert