Interessentseminar om den nye nordiske balanseringsmodellen

De nordiske TSOene vil arrangere et seminar for interessenter om den nye nordiske balanseringsmodellen onsdag 7. november 2018 på Radisson Blu Arlandia Hotel, Stockholm Arlanda mellom kl 10:00 – 15:00.

I mars 2018 undertegnet de nordiske TSOene en samarbeidsavtale om utviklingen av en ny nordisk balanseringsmodell for kraftsystemet. Avtalen var et viktig steg i retning av et effektivt kraftmarked som sikrer forsyningssikkerheten.

Utviklingen av den nye balanseringsmodellen er allerede i gang. TSOene ønsker nå å presentere planen for utvikling og implementering samt involvering av interessenter. Samtidig ønsker vi å få interessentenes innspill på både utformingen av fremtidige løsninger og hvordan interessentene bør involveres.

Agenda:

  • Presentasjon av det nordiske balanseringssamarbeidet
  • Den nye balanseringsmodellen, veikartet og konsekvenser for aktørene
  • 15 minutters ubalanseavregning i Norden
  • Plan for fremtidig involvering av interessenter

Hold av datoen i kalenderen og registrer din deltagelse innen 24. oktober.

For å melde deg på seminaret trykk her


Seminaret vil forgå på engelsk. En mer detaljert agenda vil komme i midten av oktober.


Vi vil også tilby muligheten til å følge arrangementet på nett. Mer informasjon om dette vil komme når tidspunkt for arrangementet nærmer seg.

Publisert - Sist oppdatert