Nordisk prosjekt for frekvensforbedring - første fase avsluttet

I slutten av 2014 startet de nordiske TSO-ene et prosjekt for frekvensforbedring, også kalt "Revision of the Frequency Containment Process". Prosjektets mål er å revidere og harmonisere nordiske krav til primærreserve (FCR-N og FCR-D), og det overordnede målet er å forbedre frekvenskvaliteten.

Prosjektets første fase er nå avsluttet. Omfattende arbeid har resultert i et første utkast til en harmonisert nordisk kravspesifikasjon, samt støttende dokument. Arbeidet er gjort i samarbeid mellom de nordiske TSO-ene og en referansegruppe bestående av kraftprodusenter, industri, utstyrsprodusenter, bransjeorganisasjoner m.fl.

 

Den nye spesifikasjonen inneholder tydelige krav som må oppfylles av markedsaktører som skal levere FCR-N og/eller FCR-D i det nordiske kraftsystemet. Spesifikasjonen omfatter både krav til frekvenskontrollrespons og krav til sanntidsmåling og logging av data. Analyser viser den potensielle forbedringen av systemdynamikk og frekvenskvalitet som følge av de nye kravene som er utviklet.

 

De nordiske TSO-ene vil nå starte planleggingen av neste fase i prosjektet, der kravene vil bli utviklet videre på noen områder, basert på tilbakemeldinger fra interesser. Dette arbeidet vil bli gjennomført før en implementeringsfase starter, og mekanismer for overgangen fra dagens FCR-egenskaper til ny FCR vil bli definert. Før implementeringsfasen vil TSO-ene invitere interessenter til å delta i en arbeidsgruppe.

 

Mer informasjon om prosjektet og dokumentene finner du her.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt

 

Statnett: Alexander Jansson, +47 910 02 438, alexander.jansson@statnett.no

 

Svenska kraftnät: Andreas Westberg,  +46 10 475 8422, andreas.westberg@svk.se

 

Fingrid: Minna Laasonen, +358 30 3955132, minna.laasonen@fingrid.fi

 

Energinet: Erik Örum, +45 23 33 86 91, eor@energinet.dk

Publisert - Sist oppdatert