Markedsforordninger

Markedsforordningene består av tre nye regelsett som sammen skal legge til rette for utviklingen av verdens største og mest konkurransedyktige kraftmarked.

Statnett legger ut godkjente metodikker under de respektive markedskodene så snart de foreligger. Imidlertid kan det forekommen en viss forsinkelse fra metodkker er godkjent til vi legger dem ut. Dersom noe skulle mangle, anbefaler vi derfor å sjekke status hos ENTSO-E. Dere finner en link under hver av de repsektive kodene.

 

Capacity Allocation and Congestion Management (CACM)

Gjennom CACM innføres felles regler for intraday og day-ahead markeder i Europa i den hensikt å gi økt konkurranse, stabilitet og leveringssikkerhet. ENTSO-E sin side for implementeirng av CACM.

 

Følgende metodikker er godkjent av regulator eller ACER:

Inndeling av kapasitetsberegningsregioner iht. CACM artikkel 15(1)

Metode for produksjons- og lastdata iht. CACM artikkel 17 (GLDPM)

Metode for når kapasitetsfastsettelsen skal være endelig iht. CACM artikkel 69 (Day Ahead Firmness Deadline)

Metode for felles nettmodel iht. CACM artikkel 18 (CGMM)

Metode for fordeling av flaskehalsinntekter iht. CACM artikkel 73 (CIDM)

Børsenes (NEMOene) sitt forslag til felles gjennomføring av markedskoblingsfunksjonen (MCO Plan) iht. CACM artikkel 7(3)

Metode for maximum- og minimumspris i day-ahead markedet ith.  CACM artikkel 41(1)

Metode for maximum- og minimumspris i intradagmarkedet iht. CACM artikkel 54(1)

Metode for back-up metodikk iht. CACM artikkel 36(3)

Metode for intradag åpne og lukketid (IDCZGT) iht. CACM art. 59.

 

Forward Capacity Allocation (FCA)

FCA skal fremme utviklingen av likvide terminmarkeder i Europa gjennom å innføre like regler for utstedelse av finansielle og fysiske transmisjonsrettigheter. ENTSO-E sin side for implementering av FCA.

 

Følgende metodikker er godkjent av regulator eller ACER:

Felles plattform for langsiktige transmisjonsrettigheter og metodikk for kostnadsdeling, iht. FCA art. 49 og 59

Harmoniserte allokeringsregler for langsiktige transmisjonsrettigheter iht. FCA art. 51

Metode for produksjons- og lastdata iht. FCA artikkel 17 (GLDPM)

 

Electricity Balancing (EB)

EB gir felles regler for balansering av kraftsystemet. Ambisjonen er at det meste av balansering skal flyttes fra et nasjonalt til et europeisk nivå, og at man på den måten skal få økt leveringssikkerhet og bedre utnyttelse av ressursene. ENTSO-E sin side for implementering av EB.

Publisert - Sist oppdatert