Veiledere

Utfylling og innmelding av kraftsystemdata kan oppleves som en krevende oppgave. Som et bidrag til å gjøre prosessen mest mulig enkel å komme igang med, har vi laget et knippe veiledere i PDF-format. Disse omhandler dels selve funksjonaliteten i portalen Fosweb, og dels de enkelte parametrene som etterspørres. Veilederne er også tilgjengelige fra relevante sider i Fosweb.

Nedenfor finner du veiledere å laste ned. (Tips: Du kan bruke Ctrl+F for enkelt søk i titlene på denne siden.)

Publisert - Sist oppdatert