Driftsstans

Søk om driftsstanser via driftsstansmodulen i Fosweb.

Ditt selskaps planer om driftsstans i sentral- og regionalnettet og  tilknyttede produksjonsenheter som kan påvirke andre konsesjonærer meldes inn via Fosweb. Se føringer for innmelding av driftstans for nærmere informasjon om tidsfrister.

 

Hver enkelt konsesjonær kan kun søke driftsstans på egne anlegg i Fosweb. Les mer under 'Hvorfor er ikke alle relevante anleggsdeler tilgjengelige?' på siden for ofte stilte spørsmål.

 

For å få tilgang er det samtidig avgjørende at brukeren din tildeles rollen 'Driftsstansbruker'. For enkelte selskaper kan det også være viktig å knyttes til korrekt avdeling. Din lokale brukeradministrator for Fosweb vil kunne hjelpe med dette. 

 

Gjør deg kjent med fos § 17 (Lovdata) og systemansvarliges praktisering.

Ytterligere spørsmål angående driftsstansmodulen i Fosweb kan rettes til driftsstans@statnett.no.

Publisert - Sist oppdatert