Fosweb

Logg på Fosweb

 


Fosweb er konsesjonærenes kontaktpunkt til systemansvarlig. Fosweb består av tre hoveddeler: Kraftsystemdata, Driftsstans og FASIT-rapportering - les mer nedenfor. 

 

 

Fosweb: Planlagt vedlikehold - Driftsstans-modulen

Grunnet vedlikehold av Driftsstans tirsdag 20. november vil denne delen av Fosweb i perioder kunne være utilgjengelig eller oppleves som ustabil.

Vedlikeholdet er planlagt gjennomført fra klokken 11:00.
Fosweb Driftsstans vil være tilbake i normal drift senest klokken 12:00.

Vi beklager de ulemper dette måtte medføre for våre brukere.

 

Øvrig funksjonalitet i Fosweb vil ikke være berørt av vedlikeholdet.

 

 

 

 

Fosweb: 2-faktor pålogging er innført

Vi har innført 2-faktor pålogging for å bedre sikkerheten ved bruk av Statnetts eksterne applikasjoner.

Endringen medfører at du ved hver pålogging - i tillegg til din epostadresse og passord - også må oppgi en engangskode som du får tilsendt via SMS.

Merk at du ved første gangs pålogging må sette nytt passord.

Les mer om hva overgangen til 2-faktor pålogging innebærer her. 

 

 

Hva er tilgjengelig på Fosweb?

Kraftsystemdata

Ditt selskaps data er avgjørende for analyse og drift av kraftsystemet. Kraftsystemdata som meldes inn i Fosweb benyttes i systemansvarliges fagsystemer og danner basis for analyse og drift av kraftsystemet. Henvendelser vedrørende kraftsystemdata i Fosweb rettes til fos@statnett.no eller telefon 23 90 43 90.

 

FASIT-rapportering

FASIT-rapporter skal rapporteres samlet for alle spenningsnivå, via FASIT-rapporteringsmodulen i Fosweb. Også rapporter som tidligere er innsendt enkeltvis skal inngå. Status for saksgangen angis i Fosweb. Vedlegg til rapportene, passord og brukernavn, statistikk eller andre henvendelser vedrørende feilanalyse rettes til feilanalyse@statnett.no eller telefon 23 90 34 06.

 

Driftsstans

Driftsstans-modulen i Fosweb er systemansvarliges løsning for innmelding av driftsstanser (tidligere WebRev). Merk deg at du ikke lenger vil kunne benytte din gamle WebRev-bruker, men må få opprettet ny bruker i Fosweb (dersom du ikke allerede har en). Henvendelser vedrørende innholdet i søknader om driftsstans i Fosweb rettes til driftsstans@statnett.no eller telefon 23 29 48 58. Har du spørsmål vedrørerende brukertilgang kontakt fos@statnett.no eller 23 90 43 90.

 

 

Mangler du Fosweb-bruker?

Hvem er brukerne av Fosweb? Brukerne er konsesjonærer som er ansvarlig for:

  • overføringer, endepunktskomponenter og/eller delsegmenter på ledning
  • rapportering av kraftsystemdata, samt tilstandsdata
  • innmelding og oppdatering av driftsstanser 
  • feilregistrering

 

Tilgang til funksjonalitet i Fosweb er kun modulorientert (dvs. for Driftsstans, Kraftsystemdata og FASIT-rapportering). Alle brukere har i utgangspunktet tilgang til Kraftsystemdata. For å få tilgang til Driftsstans eller FASIT-rapportering, må du kontakte din lokale brukeradministrator, som tildeler de nødvendige tilganger til din bruker. Dersom du ikke vet hvem som har hånd om brukeradministrasjon i ditt selskap, ta kontakt via fos@statnett.no.

 

 

Les om Statnetts praktisering av systemansvaret

 

Publisert - Sist oppdatert