Tariffer i sentralnettet

Statnett er ansvarlig for utforming og fastsettelse av tariffer i sentralnettet. Tariffene bestemmes for ett år av gangen. Ved fastsettelse av tariffsatser tar man utgangspunkt i beregnet inntektsramme det enkelte år og beregner satser på grunnlag av gjeldende tariffstrategi / tariffmodell for sentralnettet.

 

Ved fastsettelse av tariffer i sentralnettet deles kundene inn i tre grupper:

  • Produksjon
  • Stort forbruk
  • Øvrig forbruk

 

Nærmere beskrivelse av tariffmodellen og beregning av tariffsatsene fremgår av tariffheftet som utarbeides hvert år.  

Tariffsatser   2018 2017 2016
Produksjon øre/kWh 1,1 1,1 1,0
Produksjon, påslag systemdrift øre/kWh 0,2 0,2 0,2
Produksjon, innfasing øre/kWh 0,1 0,1 0,1
Forbruk kr/kW 360 275 230
Fleksibelt forbruk med 15 min varsel kr/kW  18 14 12
Fleksibelt forbruk med 2 timers varsel kr/kW  90 69 58
Fleksibelt forbruk med 12 timers varsel kr/kW  180 138 115

Fleksibelt forbruk med 15 min varsel, 2 t begrenset varighet

kr/kW  270 206 173
Reaktiv effekt kr/kVAr  35 30 30

 

Beskrivelse av tariffmodell som er grunnlag for de årlige tariffsatsene fremgår av tariffheftene.
Det er ikke gjort endringer i tariffmodellen fra 2017 til 2018.
Avregningsgrunnlag for tariff 2018 er lagt ut på NettWeb.
Melding om eventuelle feil i avregningsgrunnlag må meldes innen 1. november 2017.

Publisert - Sist oppdatert