Tariffer i Statnetts regionalnett

Statnetts regionalnett omfatter

R1 – Sogn

R6 – Fåberg

R8 – Enkeltkomponenter

 

R1 og R6 er fellesnett der tariffene fastsettes etter samme tariffmodell som i sentralnettet (punktbaserte tariffer).

 

R8 består av enkeltkomponenter, det vil si enkeltstående nettanlegg som hverken inngår i transmisjonsnettet eller i øvrige regionalnett som Statnett tarifferer. Nettleien for enkeltkomponenter fastsettes på individuell basis basert på faktiske kostnader.

 

Nærmere beskrivelse av tariffering av enkeltkomponenter kan du lese her (PDF)

 

Tariffsatser Statnetts regionalnett 

R1 - Sogn   2018 2017 2016
Produksjon øre/kWh 1,1 1,1 1,0
Produksjon, påslag systemdrift øre/kWh 0,2 0,2 0,2
Forbruk kr/kW 470 400 340
Fleksibelt forbruk med 15 min varsel kr/kW 24 20 17
Fleksibelt forbruk med 2 timers varsel kr/kW 118 100 85
Fleksibelt forbruk med 12 timers varsel kr/kW 235 200 170

Fleksibelt forbruk med 15 min varsel, 2 t begrenset varighet

kr/kW 353 300 255
Reaktiv effekt kr/kVAr 35 30 30

 

R6 - Fåberg   2018 2017 2016
Produksjon øre/kWh 1,1 1,1 1,0
Produksjon, påslag systemdrift øre/kWh 0,2 0,2 0,2
Produksjonsrelatert nettanlegg - * *  *
Forbruk kr/kW 490 300 355
Fleksibelt forbruk med 15 min varsel kr/kW 25 15 18
Fleksibelt forbruk med 2 timers varsel kr/kW 123 75 89
Fleksibelt forbruk med 12 timers varsel kr/kW 245 150 178

Fleksibelt forbruk med 15 min varsel, 2 t begrenset varighet

kr/kW 368 225 266
Reaktiv effekt kr/kVAr 35 30

30

*) Deler av anleggene i R6 er definert som produksjonsrelaterte nettanlegg. Produksjon tilkoblet disse anleggene betaler da et fastledd i tillegg til den ordinære innmatingstariffen. Satsene kommuniseres direkte til de kundene dette gjelder.

Publisert - Sist oppdatert