Tariffer i Statnetts regionalnett

Statnetts regionalnett omfatter

R1 – Sogn

R6 – Fåberg

R8 – Enkeltkomponenter

 

R1 og R6 er fellesnett der tariffene fastsettes etter samme tariffmodell som i sentralnettet (punktbaserte tariffer).

 

R6 er fra 1.januar 2019 omklassifisert til transmisjonsnett.

 

R8 består av enkeltkomponenter, det vil si enkeltstående nettanlegg som hverken inngår i transmisjonsnettet eller i øvrige regionalnett som Statnett tarifferer. Nettleien for enkeltkomponenter fastsettes på individuell basis basert på faktiske kostnader.

 

Nærmere beskrivelse av tariffering av enkeltkomponenter kan du lese her (PDF)

 

Tariffsatser Statnetts regionalnett  

R1 - Sogn   2019 2018 2017
Produksjon øre/kWh 1,14 1,10 1,10
Produksjon, påslag systemdrift øre/kWh 0,20 0,20 0,20
Forbruk kr/kW 495 470 400
Fleksibelt forbruk med 15 min varsel kr/kW 25 24 20
Fleksibelt forbruk med 2 timers varsel kr/kW 124 118 100
Fleksibelt forbruk med 12 timers varsel kr/kW 248 235 200

Fleksibelt forbruk med 15 min varsel, 2 t begrenset varighet

kr/kW 371 353 300
Reaktiv effekt kr/kVAr 35 35 30

 

R6 - Fåberg   2019** 2018 2017
Produksjon øre/kWh - 1,10 1,10
Produksjon, påslag systemdrift øre/kWh - 0,20 0,20
Produksjonsrelatert nettanlegg - - *  *
Forbruk kr/kW - 490 300
Fleksibelt forbruk med 15 min varsel kr/kW - 25 15
Fleksibelt forbruk med 2 timers varsel kr/kW - 123 75
Fleksibelt forbruk med 12 timers varsel kr/kW - 245 150

Fleksibelt forbruk med 15 min varsel, 2 t begrenset varighet

kr/kW - 368 225
Reaktiv effekt kr/kVAr - 35

30

*) Deler av anleggene i R6 er definert som produksjonsrelaterte nettanlegg. Produksjon tilkoblet disse anleggene betaler da et fastledd i tillegg til den ordinære innmatingstariffen. Satsene kommuniseres direkte til de kundene dette gjelder.'


**) R6 inngår i transmisjonsnettet fra 1.januar 2019.


Tariffsatser for enkeltkomponenter

Tariffer for enkeltkomponenter fastsettes individuelt. Satsene beregnes for ett år av gangen. Kundene informeres direkte.Publisert - Sist oppdatert