Om reservemarkeder

Når Statnett skal planlegge balanseringen av kraftsystemet tas det utgangspunkt i de planer og prognoser som foreligger før driftstimen.

Selv om markedet skaper likevekt i planfasen utsettes systemet kontinuerlig for påvirkninger som kan forstyrre balansen, for eksempel værrelaterte forbrukssvingninger, kortvarige endringer i forbruket hos store industriaktører, utfall av produksjonsanlegg eller utfall av linjer eller andre nettkomponenter. For å håndtere slike uforutsette hendelser er det essensielt at kraftsystemet har tilstrekkelig med reserver.

 

De momentane ubalansene reguleres først ut ved hjelp av primærreguleringen. Dersom ubalansene vedvarer over flere minutter vil sekundærreguleringen tar over, og dermed frigjøres primærreguleringsressursene for regulering av nye ubalanser. Både primær- og sekundærreserver aktiveres automatisk som følge av endringer i nettfrekvensen. Ved ytterligere behov for korrigering aktiveres tertiærregulering (regulérkraft) som tilsvarende frigjør sekundærreguleringsressurser. Aktivering av tertiærregulering gjøres manuelt av de nordiske systemoperatørene, i Norge er dette Statnetts Landssentral. 

 

Både primær-, sekundær- og tertiærreserver anskaffes gjennom markedsløsninger. Markedsresultatene finner du i de underliggende menyene.

Publisert - Sist oppdatert