Informasjon om innholdet av iframen: Prisområder historisk (elspot)

Prisområder historisk (elspot)

Full skjermvisning

Prisområder historisk (elspot)

I sammenheng med idriftsettelse av den nye 420 kV-linjen mellom Sima og Samnanger justeres områdeinndelingen i Elspot/Elbas fra og med mandag 2. desember. Den nye forbindelsen vil styrke den tidligere NO5-NO1-korridoren. NO5 vil fortsette å eksistere som eget budområde, men med grensen mot NO1 flyttet mot sørøst. Les her for mer informasjon.