Nordisk balanseavregning

Første mai ble Nordisk balanseavregning lansert noe som innebærer en felles balanseavregning for Norge, Sverige og Finland. Avregningen håndteres av eSett Oy, et felles selskap mellom de nordiske systemoperatørene Fingrid, Statnett og Svenska Kraftnät.

eSett Oy er aktørenes kontaktpunkt knyttet til balanseavregning, inngåelse av avtaler og sikkerhetstillelse. For mer informasjon se www.esett.com

 

 

Informasjon om endring av balanseansvar for produksjonsanlegg, unntaksordning for småkraft og registrering av nye produksjonanlegg:

 

Publisert - Sist oppdatert