Kundeforum

Kundeforumet er et informasjons- og diskusjonsforum opprettet av Statnett, og har en rådgivende rolle ovenfor Statnett.

Formålet er å bidra til utvikling av balanseavregningstjenesten for å fremme verdiskapning hos de balanseansvarlige selskaper. Kundeforumet skal også skape mulighet for innspill og diskusjon om temaer som tas opp av forumets medlemmer eller av Statnett.

 

Kundeforumet består av medlemmer fra balanseansvarlige selskaper, netteiere som er oppgavegivere i regulerkraftavregningen og Statnett. Det avholdes møter minimum 2 ganger pr. år. Statnett er sekretariat og innkallet til møter og skriver referat. Referat fra avholdte møter ligger nederst på siden.

 

Alle kan komme med forslag til temaer som ønskes diskutert på neste møte. Frist for å melde inn saker er senest 2 uker før neste møte. Forslagene sendes til Statnett eller et av medlemmene i kundeforumet (se medlemsliste nedenfor).

 

Neste møte i kundeforumet: 19.september 2018

Forslag til saker på neste møte kan meldes inn til forumets medlemmer eller Statnett på e-post: avregning@statnett.no

Publisert - Sist oppdatert