Informasjon om innholdet av iframen: Import og eksport

Import og eksport

Last ned data Full skjermvisning

Import og eksport

Import og eksport viser netto utveksling totalt for Norge per time. Utvekslingen varierer fra time til time og fra årstid til årstid. Det vannkraftbaserte norske kraftsystemet er svært fleksibelt, ettersom produsentene har mulighet til å spare vann til de periodene de får best betalt for det. Prisene på elektrisitet varierer med etterspørselen over døgnet, med lav pris om natten og i helgene, og høyere pris på dagtid. Ved å stoppe vannkraftverkene om natten og heller bruke vannet i høyprisperiodene på dagen optimaliseres bruken av vannressursene. Når vannkraftverkene stoppes importerer vi kraft til å dekke forbruket i Norge. Denne kraften kommer hovedsakelig fra termiske kraftverk og vindkraftverk på kontinentet. Disse kraftkildene er lite fleksible, og kan derfor tilby kraft til lave priser i lavlastperioder. Ved å veksle mellom eksport på dagtid og import på natten optimaliseres bruken av ressursene både i Norge og hos våre handelspartnere på kontinentet, og resultatet er samfunnsøkonomisk gevinst på begge sider av grensen. 

Alle målinger skjer pr. time. Ønsker du å se på lange tidsperioder kan det være hensiktsmessig å velge en annen tidsoppløsning. Man kan da bytte fra Time til for eksempel Uke eller Måned. I tabellen til venstre vises da høyeste (eksport) og laveste (import) målepunkt for den aktuelle tidsperioden. I tillegg vises sum av henholdsvis eksport og import i perioden, samt netto utveksling.

Mindre avvik i våre data kan forekomme. Ved spørsmål, ta kontakt med webredaktor@statnett.no.