Informasjon om innholdet av iframen: Fyllingsgrad - per prisområde

Fyllingsgrad - per prisområde

Last ned data Full skjermvisning

Fyllingsgrad - per prisområde

Fyllingsgraden beskriver i prosent hvor mye vann som er i vassmagasinene til norske kraftverk. Grafen viser magasinfyllingen uke for uke i inneværende år. Modellen inneholder data tilbake til 1993, og viser også maksimum, minimum og median for magasinfyllingen i perioden fra 1993 til dagens dato. Ved å trykke på knappen Område kan du velge statistikk per elspotområde.


Fyllingsgraden varierer med tilsig og nedtapping over året, med topp senhøstes og bunnnivå i april/mai. Hadde alle vassmagasinene vært 100 % ville det tilsvare et lagret energipotensiale på 82 TWh.

Vassmagasinstatistikken er utarbeidet av NVE og blir publisert hver onsdag klokka 13.


Mindre avvik i våre data kan forekomme. Ved spørsmål, ta kontakt med webredaktor@statnett.no.