Utvikling

Hos Statnett satser vi på våre medarbeidere gjennom systematisk utviklingsarbeid.

Kompetanseutvikling

Vi jobber med å legge til rette for neste generasjon kraftsystem, og er avhengige av motiverte, engasjerte og utviklingsorienterte medarbeidere for å sikre økt gjennomføringskapasitet. Statnett har etablerte programmer for utviklingssamtaler, karriereutviklingsmodell og introduksjonsprogram, i tillegg til vårt eget Prosjektakademi.

 

 

Utviklingssamtaler - SKUP

SKUP står for strategisk kompetanseutviklingsprosess og er Statnetts medarbeidersamtale. SKUP er en del av Statnetts strategiske arbeidsgiverpolitikk og skal bidra til å sikre at Statnett beholder, motiverer og utvikler sine ansatte og deres kompetanse. Statnetts strategiske utfordringer og overordnede mål danner utgangspunkt for SKUP, og SKUP som systematikk bidrar til en tettere oppfølging av arbeidsmål og resultater på alle nivåer.

SKUP bidrar også til at kompetanseutvikling er i tråd med det Statnett trenger på kort og lang sikt. Intensjonen er også å tilrettelegge for interne karriereveier og mobilitet samt etterfølgerplanlegging. Mål, ressurser, kompetansebehov, muligheter og utviklingstiltak settes i et enhetlig system for hele virksomheten, og bidrar til oversikt, mer ensartede rutiner og tettere oppfølging.

 

 

Karriereutviklingsmodell

Karriereutviklingsmodellen i Statnett skal sørge for at de ansattes utvikling styrkes i forhold til fremtidens kompetansebehov. Modellen sørger for konsistente, klart definerte og objektive krav til medarbeiderne. Definerte utviklingsveier innen fag, drift, prosjekt og ledelse består av naturlige utviklingssteg med økende krav og forventninger til medarbeiderne. Modellen for karriereutvikling i Statnett bygger opp under målene for «neste generasjons Statnett»:

 

  • Anerkjent for vår prestasjonskultur

 

  • En produserende prosjektfabrikk

 

  • Profesjonelt lederskap

 

  • Klare strukturer

 

  • En utviklingsagenda for alle
Publisert - Sist oppdatert