Bli en del av neste generasjon Statnett

I Statnett er vi stolte av oppdraget vårt – å sikre kraftforsyningen til hele landet. Vi har ansvaret for sentralnettet, motorveien i kraftsystemet vårt.

En viktig jobb

Sentralnettet er en av Norges viktigste infrastrukturer og nå bygger vi neste generasjon, et robust og miljøtilpasset sentralnett samtidig som vi opprettholder strømforsyningen og sikker drift. Med dette ansvaret gjennomfører Statnett de mest spennende og faglig utfordrende utbyggingsprosjektene i Norge i årene fremover.

 

Fokus på samarbeid

Vi som jobber i Statnett får hver dag nye utfordringer, og arbeidsformen vår preges av samhandling på tvers av fagdisipliner og geografisk plassering. Vi jobber i team og er opptatt av å nå våre felles mål. På vårt hovedkontor i Nydalen i Oslo er det lagt godt til rette for en inspirerende, effektiv og god arbeidshverdag. Tilpassede arbeidsarealer og moderne tekniske løsninger gjør det mulig å samarbeide godt med kollegaer, både i Oslo og på våre avdelingskontorer, stasjoner og prosjektkontorer.  

 

 Fokus på samarbeid

 

Gode utviklingsmuligheter

Verdiene våre er langsiktighet, respekt og fellesskap, og disse setter retningen for måten vi jobber på og hvordan vi opptrer i møte med andre. Vi arbeider tett med leverandører, kunder og beslutningsmyndigheter i Norge og Europa.

 

Verdiene våre ligger samtidig til grunn for kulturen og arbeidsmiljøet i Statnett. For å bygge neste generasjon sentralnett er vi avhengige av motiverte, engasjerte og utviklingsorienterte medarbeidere. Vi er godt i gang med å bygge neste generasjon Statnett, organisasjonen vår. Vi har etablerte systemer for karriereutvikling og medarbeideroppfølging. Vi fokuserer på kompetanseutvikling i alle deler av organisasjonen, blant annet gjennom vårt eget prosjektakademi og karriereutviklingsmodell.

 

Vil du være en del av neste generasjon Statnett, bidra til sikker kraftforsyning i hele landet og utvikle fremtidens kraftsystem? Se våre ledige stillinger på karrieresiden.

Publisert - Sist oppdatert