Fosweb

Logg på Fosweb

 


Fosweb er konsesjonærenes kontaktpunkt til systemansvarlig. Fosweb består av tre hoveddeler: Kraftsystemdata, Driftsstans og FASIT-rapportering - les mer nedenfor. 

Hva er formålet med Fosweb?

Portalen vil gi både konsesjonær og systemansvarlig oversikt over gjennomførte og utestående oppgaver relatert til forskrift om systemansvaret (fos), samt vise hva Statnett har av innmeldte data på hver konsesjonær. Blant hovedmålene er å gi alle konsesjonærer bedre oversikt over deres innmeldte opplysninger, samt forenkle prosessene for å etterleve forskriften.

 

Ved å ha en felles portal søker vi å oppnå en bedring av kvaliteten i informasjonsgrunnlaget som hjelper oss å utføre analyser, samt drifte kraftnettet sikkert og effektivt.

 

 

Hva er tilgjengelig på Fosweb?

Kraftsystemdata

Ditt selskaps data er avgjørende for analyse og drift av kraftsystemet. Kraftsystemdata som meldes inn i Fosweb benyttes i systemansvarliges fagsystemer og danner basis for analyse og drift av kraftsystemet. Henvendelser vedrørende kraftsystemdata i Fosweb rettes til fos@statnett.no eller telefon 23 90 43 90.

 

FASIT-rapportering

FASIT-rapporter skal rapporteres samlet for alle spenningsnivå, via FASIT-rapporteringsmodulen i Fosweb. Også rapporter som tidligere er innsendt enkeltvis skal inngå. Status for saksgangen angis i Fosweb. Vedlegg til rapportene, passord og brukernavn, statistikk eller andre henvendelser vedrørende feilanalyse rettes til feilanalyse@statnett.no eller telefon 23 90 34 06.

 

Driftsstans

Driftsstans-modulen i Fosweb er systemansvarliges løsning for innmelding av driftsstanser (tidligere WebRev). Merk deg at du ikke lenger vil kunne benytte din gamle WebRev-bruker, men må få opprettet ny bruker i Fosweb (dersom du ikke allerede har en). Henvendelser vedrørende driftsstansmodulen i Fosweb rettes til driftsstans@statnett.no eller telefon 23 29 48 58.

 

 

Mangler du Fosweb-bruker?

Hvem er brukerne av Fosweb? Brukerne er konsesjonærer som er ansvarlig for:

  • overføringer, endepunktskomponenter og/eller delsegmenter på ledning
  • rapportering av kraftsystemdata, samt tilstandsdata
  • innmelding og oppdatering av driftsstanser 
  • feilregistrering

 

Tilgang til funksjonalitet i Fosweb er kun modulorientert (dvs. for Driftsstans, Kraftsystemdata og FASIT-rapportering). Alle brukere har i utgangspunktet tilgang til Kraftsystemdata. For å få tilgang til Driftsstans eller FASIT-rapportering, må du kontakte din lokale brukeradministrator, som tildeler de nødvendige tilganger til din bruker. Dersom du ikke vet hvem som har hånd om brukeradministrasjon i ditt selskap, ta kontakt via fos@statnett.no.

 

 

Les om Statnetts praktisering av systemansvaret

 

Publisert - Sist oppdatert