Kraftsystemdata

Kraftsystemdata i Fosweb brukes direkte av driftssentralene, i analyser og av NVE. Det forventes at alle selskap løpende legger inn og oppdaterer data om sine anlegg og komponenter. Kompletthet og nøyaktighet er avgjørende for datakvaliteten og nytteverdien for alle parter!

 

Hva er nytt i Kraftsystemdata? 

Her finner du en oversikt over endringer, ny funksjonalitet og nye data som er lagt ut i Fosweb.

 

 

Tidsfrister

Kvalitetssikring av data for ulike komponenttyper har ulik frist, i henhold til vedtak fra NVE. Oppdatert oversikt over disse fristene er samlet på Tidsfristersiden.

 

 

Veiledere

For å lette utfylling har vi utarbeidet brukerveiledere og parameterveiledere i PDF-format. Disse er samlet på Veiledersiden.

 

 

Ofte stilte spørsmål om Kraftsystemdata

Her har vi samlet tips og svar på spørsmål om de ulike komponenttypene i Kraftsystemdata. NB: Alt som har med tilgang til Fosweb og Foswebs ulike moduler er samlet på siden Ofte Stilte Spørsmål - tilgang til Fosweb.

 

 

Logg på Fosweb her

 

 

Les om Statnetts praktisering av systemansvaret

Les om FIKS og fos § 14-søknad 

Publisert - Sist oppdatert